Privacy Statement & Cookieverklaring

Algemeen privacybeleid van Allurion Kliniek (hierna te noemen Allurion)

  • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kunt ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken.
  • De manier waarop wij met jouw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.

Welke gegevens verzamelt Allurion?

  • Voor een behandeling bij Allurion, verzamelen we de persoonsnaam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens).
  • Als je de website van Allurion bezoekt, plaatsen wij tracking cookies op het apparaat waarmee je ons hebt bezocht (mobiel, tablet, laptop of desktop).
  • Wanneer je met een credit card betaalt, wordt een fraudecheck uitgevoerd.

Privacybeleid

Het doel van het vastleggen van persoonsgegevens is uitsluitend voor het afhandelen van de aanvraag en behandeling. Alle gegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de privacywetgeving door ons opgeslagen en verwerkt. Wij vragen uitsluitend gegevens op zoals e-mail adres, telefoon en adresgegevens. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de behandeling, facturatie of voor een advies over een dienst van Allurion. Deze data worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor gegevensverstrekking, maar nooit zonder jouw toestemming vooraf. De gegevens worden bewaard en uitsluitend verwijderd op verzoek van jou.

Klacht

Wij wijzen je op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Inlichtingen

Jouw persoonlijke gegevens kun je te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen. Neem hiertoe contact op met info@allurionkliniek.nl.

Informatie aan derden

Wij geven geen enkele persoonlijke gegeven, met inbegrip van jouw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Cookies

Op de website gebruiken wij cookies om informatie over jouw bezoekgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan onze website kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoef je niet telkens opnieuw formulieren in te vullen.

Hilversum, Allurion Kliniek