Privacy Statement & Cookieverklaring

Allurion Kliniek, gevestigd aan Ruimtevaart 50, 3824MX Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- & cookieverklaring.

Contactgegevens:
https://allurionkliniek.nl
Ruimtevaart 50
3824 MX Amersfoort
+3135-3034100
Nick van Lanschot is de Functionaris Gegevensbescherming van Allurion Kliniek Hij/zij is te bereiken via info@allurionkliniek.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Allurion Kliniek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Allurion Kliniek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid: We vragen om jouw lengte en gewicht om jouw BMI te kunnen berekenen. Dit is een indicator van hoe gezond je bent.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Allurion Kliniek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om in te schatten of een Allurion maagballon de juiste dienst voor jou is in relatie tot jouw BMI
 • Allurion Kliniek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Allurion Kliniek neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Allurion Kliniek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Allurion Kliniek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens ingevuld na een aanvraag met een formulier > 1 jaar > Je te kunnen benaderen en te kunnen voorzien van de door jou opgevraagde informatie.
 • Persoonsgegevens ingevuld na een gratis consultatie > 5 jaar > De door jou afgenomen dienst te registreren en je een betere dienstverlening te kunnen geven bij terugkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Allurion Kliniek deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Allurion Kliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Allurion Kliniek jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Uw klikgedrag en de privacy wetgeving ‘De Cookiewet’
Op de website van Allurion Kliniek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics.

Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee Allurion Kliniek deze website voortdurend kan verbeteren voor de gebruikers.

Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker, mits u daar toestemming voor heeft gegeven in de vorm van targeting- / marketingcookies. Er wordt bij targeting cookies gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem als u geen toestemming heeft gegeven voor targeting- / marketingcookies.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doet Allurion Kliniek op deze pagina. Ook vindt u hier een link naar het Privacybeleid van Google Voorwaarden.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie ‘geen of slechts geringe’ inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘ultherakliniek.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van Allurion Kliniek en niet van Google. De tracking cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Allurion Kliniek en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van Allurion Kliniek is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Allurion Kliniek voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 12 maanden geldig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Allurion Kliniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Allurion Kliniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Strictly Necessary cookies

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
JSESSIONID.nr-data.net/Third-partySessionGeneral purpose platform session cookie, used by sites written in JSP. Usually used to maintain an anonymous user session by the server.
 
_hjAbsoluteSessionInProgress.allurionkliniek.nl/First-party30 minutesThe cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user’s journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.
 
__cf_bm.vimeo.com/Third-party30 minutesThis cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
 
_hjFirstSeen.allurionkliniek.nl/First-party30 minutesThe cookie is set so Hotjar can track the beginning of the user’s journey for a total session count. It does not contain any identifiable information.
 
AnalyticsSyncHistory.linkedin.com/Third-party1 monthUsed to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries
 
li_gc.linkedin.com/Third-party6 monthsUsed to store guest consent to the use of cookies for non-essential purposes
 

Performance cookies

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
_ga_PDZ6JY1YS6.allurionkliniek.nl/First-party14 daysThis cookie is used by Google Analytics to persist session state.
 
_ga_DL0ZGEXVGW.allurionkliniek.nl/First-party1 year 1 monthThis cookie is used by Google Analytics to persist session state.
 
_gid.allurionkliniek.nl/First-party1 dayThis cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.
 
_ga.allurionkliniek.nl/First-party1 year 1 monthThis cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
 
_gat_UA-154698315-1.allurionkliniek.nl/First-party54 secondsThis is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It is a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
 

Targeting cookies

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
bcookie.linkedin.com/Third-party1 yearThis is a Microsoft MSN 1st party cookie for sharing the content of the website via social media.
 
_gcl_au.allurionkliniek.nl/First-party3 monthsUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
 
lidc.linkedin.com/Third-party1 dayThis is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of this website.
 
IDE.doubleclick.net/Third-party1 yearThis cookie is set by Doubleclick and carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
 
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.com/Third-party6 monthsThis cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determine whether the website visitor is using the new or old version of the Youtube interface.
 
bscookie.www.linkedin.com/Third-party1 yearUsed by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.
 
test_cookie.doubleclick.net/Third-party15 minutesThis cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor’s browser supports cookies.
 
_fbp.allurionkliniek.nl/First-party3 monthsUsed by Meta to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
 
_fbpallurionkliniek.nl/First-party7 daysUsed by Meta to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
 
UserMatchHistory.linkedin.com/Third-party1 monthThis cookie is used to track visitors so that more relevant ads can be presented based on the visitor’s preferences.
 
YSC.youtube.com/Third-partySessionThis cookie is set by YouTube to track views of embedded videos.
 

Functionality cookies

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
wp-wpml_current_languageallurionkliniek.nl/First-partySessionStores the current language. By default, this cookie is set only for logged-in users. If you enable the language cookie to support AJAX filtering, this cookie will also be set for users who are not logged in.
 
vuid.vimeo.com/Third-party1 year 1 monthThese cookies are used by the Vimeo video player on websites.
 

Unclassified cookies

Cookie keyDomainPathCookie typeExpirationDescription
pbidallurionkliniek.nl/First-party6 months 
 
pys_first_visitallurionkliniek.nl/First-party7 days 
 
pysTrafficSourceallurionkliniek.nl/First-party7 days 
 
last_pys_landing_pageallurionkliniek.nl/First-party7 days 
 
li_sugr.linkedin.com/Third-party3 months 
 
pys_landing_pageallurionkliniek.nl/First-party7 days 
 
last_pysTrafficSourceallurionkliniek.nl/First-party7 days 
 
_hjSessionUser_2572005.allurionkliniek.nl/First-party1 year 
 
pys_session_limitallurionkliniek.nl/First-party1 hour 
 
_hjIncludedInSessionSample_2572005.allurionkliniek.nl/First-party2 minutes 
 
_hjSession_2572005.allurionkliniek.nl/First-party30 minutes 
 
pys_start_sessionallurionkliniek.nl/First-partySession 
 
pageviewCount.allurionkliniek.nl/First-party1 day 
 

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Privacy Statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (In het geval van Allurion Kliniek zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (ultherakliniek.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Allurion Kliniek wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe u zelf cookies kunt beheren of verwijderen
U kunt cookies beheren en verwijderen via uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari). Bij iedere browser werkt dit weer anders. Op de website van de Consumentenbond vindt u hierover meer informatie. Als u bepaalde cookies verwijdert kan dit van invloed zijn op bijvoorbeeld het inloggen indien van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Allurion Kliniek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ultherakliniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Allurion Kliniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Allurion Kliniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ultherakliniek.nl

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 18 oktober 2023.

Webinar

Laatste wetenschappelijke inzichten en methodes om gewicht te verliezen.

Alles te weten komen over de laatste innovaties in afvallen? Catherine Keyl stelt kritische vragen, zodat u weer op de hoogte bent.

Maart

23

20.00 uur

Catherine Keyl interviewt Dr. Edo Aarts

Maart

23

20.00 uur

Catherine Keyl interviewt Dr. Edo Aarts

Gratis, vrijblijvend én anomiem.

Logo Allurion Kliniek