Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.allurionkliniek.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij bieden de informatie op deze website aan zonder enige vorm van aansprakelijkheid. Verder behouden we ons het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Geen vervanging voor medisch advies

De informatie op deze website is niet bedoeld of aanbevolen als een vervanging voor medisch advies. Patiënten dienen zelf hun arts of zorgverlener te raadplegen over medische aandoeningen of condities.

Bescherming persoonsgegevens

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens alsje deze aan ons hebt verstrekt voor het ontvangen van informatie of voor het maken of bevestigen van een afspraak en het sturen van de factuur. Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw toestemming aan derden ter beschikking gesteld.

Intellectuele eigendom

Wij zijn houder dan wel rechtmatig gebruiker van de intellectuele eigendomsrechten rustende op alle via deze website aangeboden informatie, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen en merken. Het is niet toegestaan deze intellectuele eigendomsrechten zonder onze toestemming dan wel een eigen recht te gebruiken.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.